HALL 1

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Hội trường • Mã hiệu: HALL-1
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

WEDDING 3

239.000.000đ 266.000.000đ

Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới • Mã hiệu: Wedding-3
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

HALL 2

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Hội trường • Mã hiệu: HALL-2
Hãng sản xuất : YAMAHA +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

WEDDING 4

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới • Mã hiệu: Wedding-4
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

HALL 3

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Hội trường • Mã hiệu: HALL-3
Hãng sản xuất : BLASTKING +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 1

76.800.000đ 80.835.000đ

Bộ Karaoke chuyên nghiệp • Mã hiệu: KTV-1
Hãng sản xuất : Electro-Voice +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

HALL 4

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Hội trường • Mã hiệu: HALL-4
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 2

70.000.000đ 77.740.000đ

Bộ Karaoke chuyên nghiệp • Mã hiệu: KTV-2
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 1

799.000.000đ 888.760.000đ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-1
Hãng sản xuất : C-Mark +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 3

96.000.000đ 105.940.000đ

Bộ Karaoke chuyên nghiệp • Mã hiệu: KTV-3
Hãng sản xuất : YAMAHA +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 2

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-2
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 4

79.800.000đ 84.000.000đ

Bộ Karaoke chuyên nghiệp • Mã hiệu: KTV-4
Hãng sản xuất : TOA +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 3

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-3
Hãng sản xuất : SICA +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 5

25.000.000đ 27.380.000đ

Bộ Karaoke cho Gia đình • Mã hiệu: KTV-5
Hãng sản xuất : CSBO +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 4

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-4
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 6

43.000.000đ 47.925.000đ

Bộ Karaoke cho Gia đình • Mã hiệu: KTV-6
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 5

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-5
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 7

26.500.000đ 29.460.000đ

Bộ Karaoke cho Gia đình • Mã hiệu: KTV-7
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

EVENT 6

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Sự kiện • Mã hiệu: EVENT-6
Hãng sản xuất : SANWAY +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

KTV 8

10.800.000đ 11.300.000đ

Bộ Karaoke cho Gia đình • Mã hiệu: KTV-8
Hãng sản xuất : C-MARK +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

BAR 1

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Quán BAR • Mã hiệu: BAR-1
Hãng sản xuất : MOOSE +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CHURCH 1

Giá liên hệ

Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ • Mã hiệu: Church-1
Hãng sản xuất : MOOSE +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

BAR 2

Giá liên hệ

Bộ âm thanh cho Quán BAR • Mã hiệu: BAR-2
Hãng sản xuất : BLASTKING +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CHURCH 2

Giá liên hệ

Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ • Mã hiệu: Church-2
Hãng sản xuất : TOA +
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%