C-MARK DMS-4038

Giá liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm • Mã hiệu: DMS-4038
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA TS-780

22.490.000đ 25.492.000đ

Bộ điều khiển trung tâm • Mã hiệu: TS-780
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CREATOR CR-M3104A2

Giá liên hệ

Máy hội thảo Đại Biểu • Mã hiệu: CR-M3104A2
Hãng sản xuất : CREATOR
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS D7P-10

Giá liên hệ

Dây mở rộng 10m cho bộ hội thảo • Mã hiệu: D7P-10
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

VISSONIC VIS-DCP2000-D

Giá liên hệ

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm • Mã hiệu: VIS-DCP2000-D
Hãng sản xuất : Vissonic
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-406A

Giá liên hệ

Máy hội thảo chủ tọa • Mã hiệu: DMS-406A
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA TS-781

4.760.000đ 5.402.000đ

Máy hội thảo Chủ Tọa • Mã hiệu: TS-781
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CREATOR CR-M4104B

Giá liên hệ

Máy hội thảo Đại Biểu • Mã hiệu: CR-M4104B
Hãng sản xuất : CREATOR
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS CS-1EXM

Giá liên hệ

Dây mở rộng 10m cho bộ hội thảo • Mã hiệu: D7P-10
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

VISSONIC VIS-DCC-T/VIS-DCD-T

Giá liên hệ

Micro hội thảo Chủ tọa/ Đại biểu • Mã hiệu: VIS-DCC-T / DCD-T
Hãng sản xuất : Vissonic
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-406B

Giá liên hệ

Máy hội thảo đại biểu • Mã hiệu: DMS-406B
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA TS-782

4.200.000đ 4.766.000đ

Máy hội thảo Đại Biểu • Mã hiệu: TS-782
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

SHURE DIS-CCU

Giá liên hệ

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm • Mã hiệu: DIS-CCU
Hãng sản xuất : Shure
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-405A

Giá liên hệ

Máy hội thảo chủ tọa âm bàn • Mã hiệu: DMS-405A
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

VISSONIC VIS-DCP2000-R

Giá liên hệ

Bộ điều khiển hội thảo trung tâm • Mã hiệu: VIS-DCP2000-R
Hãng sản xuất : Vissonic
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-Cable

Giá liên hệ

Dây mở rộng • Mã hiệu: DMS4-Cable
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA YR-780-2M

1.260.000đ 1.438.000đ

Dây mở rộng cho bộ hội thảo • Mã hiệu: YR-780-2M
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

SHURE DC-5980P

Giá liên hệ

Máy hội thảo Chủ tọa/ Đại biểu • Mã hiệu: DC-5980P
Hãng sản xuất : Shure
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-405B

Giá liên hệ

Máy hội thảo đại biểu âm bàn • Mã hiệu: DMS-405B
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

VISSONIC VIS-DAC-F/VIS-DAD-F

Giá liên hệ

Micro hội thảo Chủ tọa/ Đại biểu âm bàn • Mã hiệu: VIS-DAC-F/DAD-F
Hãng sản xuất : Vissonic
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA TS-920RC

Giá liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm không dây • Mã hiệu: TS-920RC
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA YR-780-10M

1.990.000đ 2.256.000đ

Dây mở rộng cho bộ hội thảo • Mã hiệu: YR-780-10M
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

SHURE GM-5923 & GM-5924

Giá liên hệ

Cần Micro cho máy hội thảo • Mã hiệu: GM-5923 & GM-5924
Hãng sản xuất : Shure
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DMS-408A

Giá liên hệ

Máy hội thảo chủ tọa âm bàn • Mã hiệu: DMS-408A
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%