KTV 1

76.800.000đ 80.835.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-1
• Hãng sản xuất : Electro-Voice +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 2

70.000.000đ 77.740.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-2
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 3

96.000.000đ 105.940.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-3
• Hãng sản xuất : YAMAHA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 4

79.800.000đ 84.000.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-4
• Hãng sản xuất : TOA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 5

25.000.000đ 27.380.000đ

• Bộ Karaoke cho Gia đình
• Mã hiệu : KTV-5
• Hãng sản xuất : CSBO +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 6

43.000.000đ 47.925.000đ

• Bộ Karaoke cho Gia đình
• Mã hiệu : KTV-6
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 7

26.500.000đ 29.460.000đ

• Bộ Karaoke cho Gia đình
• Mã hiệu : KTV-7
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

KTV 8

10.800.000đ 11.300.000đ

• Bộ Karaoke cho Gia đình
• Mã hiệu : KTV-8
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ