EVENT 1

799.000.000đ 888.760.000đ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-1
• Hãng sản xuất : C-Mark +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

EVENT 3

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-3
• Hãng sản xuất : SICA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

EVENT 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-4
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 1

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-1
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 2

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-2
• Hãng sản xuất : Electro-Voice +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 3

239.000.000đ 266.000.000đ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-3
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-4
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ