CARVIN TRx-153N

28.200.000đ 37.620.000đ

Loa 15″ 3-way công suất 2400W • Mã hiệu: TRx-153N
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-1800

13.785.000đ 19.695.000đ

Ampli công suất 2200W • Mã hiệu: DB-1800
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA TS-701

3.690.000đ 7.380.000đ

Máy hội thảo Chủ Tọa • Mã hiệu: TS-701
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CROWN 280A

12.000.000đ 15.150.000đ

Công suất truyền thanh 2x80W • Mã hiệu: 280A
Hãng sản xuất : Crown
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

NIGHTSUN GL060

2.895.000đ 4.140.000đ

Đèn Profile chuyên nghiệp 575/750W • Mã hiệu: GL060
Hãng sản xuất : Nightsun
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN CG-200

3.420.000đ 6.840.000đ

Bộ nén tín hiệu / Compressor • Mã hiệu: CG-200
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-1400

12.830.000đ 18.330.000đ

Ampli công suất 1400W • Mã hiệu: DB-1400
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA YR-700-10M

1.585.000đ 2.265.000đ

Dây mở rộng cho bộ hội thảo • Mã hiệu: YR-700-10M
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RCF C5212W

15.840.000đ 26.400.000đ

Loa toàn dải 12″ 2-way • Mã hiệu: C5212W
Hãng sản xuất : RCF
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

NIGHTSUN SL017

1.075.000đ 1.540.000đ

Đèn Stage Spot 1000W • Mã hiệu: SL017
Hãng sản xuất : Nightsun
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN DCM-2500

16.380.000đ 23.400.000đ

Công suất 2 kênh 2500W • Mã hiệu: DCM-2500
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-900

10.335.000đ 14.770.000đ

Ampli công suất 1600W • Mã hiệu: DB-900
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA EM-400

605.000đ 865.000đ

Micro cài áo độ nhạy cao • Mã hiệu: EM-400
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RCF HC2000

15.120.000đ 25.200.000đ

Công suất 2 kênh x 1000W • Mã hiệu: HC2000
Hãng sản xuất : RCF
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

NIGHTSUN GM100

11.330.000đ 16.190.000đ

Công suất đèn sân khấu 6x6KW • Mã hiệu: GM100
Hãng sản xuất : Nightsun
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN TS21-4

7.441.000đ 10.630.000đ

Loa woofer 21-in coil 4″ 4000W • Mã hiệu: TS21-4
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK MR-2200

6.430.000đ 9.190.000đ

Ampli công suất 600W • Mã hiệu: MR-2200
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CREATOR CR-M3301

Giá liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm • Mã hiệu: CR-M3301
Hãng sản xuất : CREATOR
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RCF DX4008

28.440.000đ 47.400.000đ

Bộ quản lý tín hiệu loa 4×8 • Mã hiệu: DX4008
Hãng sản xuất : RCF
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

MASU SRX-712M

3.000.000đ 3.750.000đ

Loa Full-range 12″ 2-way • Mã hiệu: SRX-712M
Hãng sản xuất : Masu
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN PS15-8

Giá liên hệ

Loa woofer 15-inch 1600W • Mã hiệu: PS15-8
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK OK1000

8.200.000đ 11.710.000đ

Bộ Vang số Karaoke chuyên nghiệp • Mã hiệu: OK1000
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CREATOR CR-M3102A2

Giá liên hệ

Máy hội thảo Chủ Tọa • Mã hiệu: CR-M3102A2
Hãng sản xuất : CREATOR
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

PHONIC P550

5.830.000đ 8.330.000đ

Loa toàn dải 15″ 2-way • Mã hiệu: P550
Hãng sản xuất : Phonic
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%