CHURCH 1

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-1
• Hãng sản xuất : MOOSE +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CHURCH 2

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-2
• Hãng sản xuất : TOA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CHURCH 3

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-3
• Hãng sản xuất : CARVIN +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CHURCH 4

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-4
• Hãng sản xuất : BOSE +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CHURCH 5

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-5
• Hãng sản xuất : YAMAHA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CHURCH 6

Giá liên hệ

• Bộ Âm thanh cho Nhà Thờ
• Mã hiệu : Church-6
• Hãng sản xuất : MOOSE +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ