HALL 1

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Hội trường
• Mã hiệu : HALL-1
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-4
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

HALL 2

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Hội trường
• Mã hiệu : HALL-2
• Hãng sản xuất : YAMAHA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

KTV 1

76.800.000đ 80.835.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-1
• Hãng sản xuất : Electro-Voice +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

HALL 3

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Hội trường
• Mã hiệu : HALL-3
• Hãng sản xuất : BLASTKING +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

KTV 2

70.000.000đ 77.740.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-2
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

HALL 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Hội trường
• Mã hiệu : HALL-4
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

KTV 3

96.000.000đ 105.940.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-3
• Hãng sản xuất : YAMAHA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

EVENT 1

799.000.000đ 888.760.000đ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-1
• Hãng sản xuất : C-Mark +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

KTV 4

79.800.000đ 84.000.000đ

• Bộ Karaoke chuyên nghiệp
• Mã hiệu : KTV-4
• Hãng sản xuất : TOA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

EVENT 3

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-3
• Hãng sản xuất : SICA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

KTV 6

43.000.000đ 47.925.000đ

• Bộ Karaoke cho Gia đình
• Mã hiệu : KTV-6
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đợn vị tính : Bộ

EVENT 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-4
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

EVENT 5

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-5
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

EVENT 6

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sự kiện
• Mã hiệu : EVENT-6
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

BAR 1

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Quán BAR
• Mã hiệu : BAR-1
• Hãng sản xuất : MOOSE +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

BAR 2

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Quán BAR
• Mã hiệu : BAR-2
• Hãng sản xuất : BLASTKING +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

BAR 3

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Quán BAR
• Mã hiệu : BAR-3
• Hãng sản xuất : CARVIN +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

BAR 4

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Quán BAR
• Mã hiệu : BAR-4
• Hãng sản xuất : YAMAHA +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 1

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-1
• Hãng sản xuất : SANWAY +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 2

Giá liên hệ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-2
• Hãng sản xuất : Electro-Voice +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

WEDDING 3

239.000.000đ 266.000.000đ

• Bộ âm thanh cho Sảnh Cưới
• Mã hiệu : Wedding-3
• Hãng sản xuất : C-MARK +
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ