RAM Audio Z440

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 4 x 1.000W
• Mã hiệu : Z-440
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio Z236

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 2 x 1.800W
• Mã hiệu : Z-236
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio V12004

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 4 x 3.025W
• Mã hiệu : V-12004
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio V9000

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 2 x 4.400W
• Mã hiệu : V-9000
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio S6004

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 4 x 2.080W
• Mã hiệu : S-6004
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio S6000

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 2 x 4.225W
• Mã hiệu : S-6000
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio MDi8-6K

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 8 x 750W
• Mã hiệu : MDi8-6K
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio MDi4-12K

Giá liên hệ

• Cục đẩy công suất 4 x 3.000W
• Mã hiệu : MDi4-12K
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%