NIGHTSUN GA082P

9.400.000đ

• Đèn Moving Head Beam 230W
• Mã hiệu : GA082P
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPC549M1

1.600.000đ

• Đèn Par LED 54x3W – RGBW
• Mã hiệu : SPC549M1
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SM302

2.800.000đ

• Bàn điều khiển ánh sáng
• Mã hiệu : SM302
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN GA082K

14.500.000đ

• Đèn Moving Head Beam 230W
• Mã hiệu : GA082K
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPC549N

3.000.000đ

• Đèn Par LED 54x3W – RGBW 4in1
• Mã hiệu : SPC549N
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN GM100

8.200.000đ 16.400.000đ

• Công suất đèn sân khấu 6x6KW
• Mã hiệu : GM100
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SA052

8.600.000đ 17.200.000đ

• Đèn Moving Head Spot 575W
• Mã hiệu : SA052
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN KZD018

4.600.000đ

• Đèn Par LED 18x10W 4in1 Outdoor
• Mã hiệu : KZD018
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN GM035

1.600.000đ

• Bộ chia tín hiệu DMX 4 cổng
• Mã hiệu : GM035
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPB506

12.560.000đ 15.700.000đ

• Đèn Moving Head Beam LED 150W
• Mã hiệu : SPB506
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN KZD054

3.800.000đ

• Đèn Par LED 54x3W RGBW – Outdoor
• Mã hiệu : KZD054
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN GM038

3.500.000đ

• Bộ chia tín hiệu DMX 8 cổng
• Mã hiệu : GM038
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPB360

7.500.000đ

• Đèn Moving Head Spot LED 60W
• Mã hiệu : SPB360
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN KZD041

13.900.000đ

• Đèn LED chiếu sáng ngoài trời 96x3W
• Mã hiệu : KZD041
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SE018

1.190.000đ 1.700.000đ

• Đèn chớp trắng 1500W
• Mã hiệu : SE018
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPB320

5.520.000đ 6.900.000đ

• Đèn Moving Head Zoom LED 7x12W
• Mã hiệu : SPB320
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPC100

Giá liên hệ

• Đèn Par COB LED 200W
• Mã hiệu : SPC100
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SG051

1.070.000đ 2.145.000đ

• Đèn xoay 3 quả cầu x 100W
• Mã hiệu : SG051
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPB018K

10.000.000đ

• Đèn Moving Head Wash LED 108×3W
• Mã hiệu : SPB018K
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SI052

2.500.000đ

• Máy phun khói 1500W
• Mã hiệu : SI052
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SG003B

985.000đ 1.975.000đ

• Đèn xoay 2 quả cầu x 150W
• Mã hiệu : SG003B
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SPB203M

5.520.000đ 6.900.000đ

• Đèn 8×10W RGBW CREE LED Spider
• Mã hiệu : SPB203M
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SI013

4.700.000đ

• Máy phun khói nặng ôm sàn 1500W
• Mã hiệu : SI013
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NIGHTSUN SG036B

935.000đ 1.870.000đ

• Đèn xoay 2 quả cầu x 150W
• Mã hiệu : SG036B
• Hãng sản xuất : Nightsun
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái