MIDAS M32R LIVE

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : M32R LIVE
• Hãng sản xuất : Midas
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS M32 LIVE

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : M32 LIVE
• Hãng sản xuất : Midas
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS MR12

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 12 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MR12
• Hãng sản xuất : Midas
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS MR18

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 18 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MR18
• Hãng sản xuất : Midas
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%