AISON RP-067

9.325.000đ 11.660.000đ

• Loa kèn cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-067
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

AISON RP-018C

Giá liên hệ

• Loa kèn cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-018C
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

AISON RP-018B

Giá liên hệ

• Loa kèn cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-018B
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

AISON RP-013C

Giá liên hệ

• Loa kèn cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-013C
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

AISON RP-050

3.475.000đ 4.345.000đ

• Loa kiểu Radio cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-050
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

AISON RP-053

2.860.000đ 3.575.000đ

• Loa kiểu Radio cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu : RP-053
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

VINTAGE

7.040.000đ 8.800.000đ

• Loa kèn cổ điển nhập khẩu
• Mã hiệu: VINTAGE
• Hãng sản xuất : Aison
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái