new
TOA PM-660

Giá: 1,050,000đ

Giá gốc: 1,191,000đ

• Micro thông báo điện động để bàn • Có công tắc nhấn nói và cần khoá. • Độ dài…

TOA WG-D120R

Giá: Liên hệ

• Bộ thu không dây 2 chiều cho hướng dẫn viên - phiên dịch WG-D120R-AS cho các bạn những trải…

TOA WG-D120T

Giá: Liên hệ

• Bộ phát không dây 2 chiều cho hướng dẫn viên - phiên dịch WG-D120T-AS cho bạn những trải nghiệm…

new
TOA WT-2100

Giá: 4,560,000đ

Giá gốc: 6,471,000đ

• Bộ thu di động cho Hệ thống Phiên dịch (dùng cho người nghe phiên dịch). • Có thể thu…