TOA WT-2100

Giá: Liên hệ

• Bộ thu di động cho Hệ thống Phiên dịch (dùng cho người nghe phiên dịch). • Có thể thu…

TOA YP-M301

Giá: Liên hệ

• Micro cài đầu cho Bộ phát di động (dùng cho phiên dịch viên). • Micro đeo tai YP-M301 được…

TOA YP-E401

Giá: Liên hệ

• Tai nghe cho Bộ thu di động (Tai nghe phiên dịch) • YP-E401 là sản phẩm tai nghe của…

TOA PM-660

Giá: 1,050,000đ

• Micro thông báo điện động để bàn. • Có công tắc nhấn để nói & cần khóa. • Thương…

TOA WM-2110

Giá: Liên hệ

• Bộ phát để bàn cho Hệ thống Phiên dịch (dùng cho phiên dịch viên). • Có thể thu và…

TOA WM-2100

Giá: Liên hệ

• Bộ phát di động cho Hệ thống Phiên dịch (dùng cho phiên dịch viên). • Có thể thu và…