C-MARK DMS-406B

Giá: 4,510,000đ

• Micro Đại Biểu cho hệ thống hội thảo C-Mark Audio • Jack tai nghe và ghi âm ngõ ra…

C-MARK DMS-Cable

Giá: 1,430,000đ

• Dây mở rộng dùng cho các thiết bị hội thảo C-Mark DMS4-Series • Chiều dài: 13 mét • Thương hiệu…

C-MARK DMS-405A

Giá: Liên hệ

• Micro Chủ Tọa lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội thảo C-MARK • Màn hình LCD hiển thị,…

C-MARK DMS-405B

Giá: Liên hệ

• Micro Đại Biểu lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội thảo C-MARK • Màn hình LCD hiển thị,…

C-MARK DMS-408A

Giá: Liên hệ

• Micro Chủ Tọa lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội thảo C-MARK • Màn hình LCD hiển thị,…

C-MARK DMS-408B

Giá: Liên hệ

• Micro Đại Biểu lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội thảo C-MARK • Màn hình LCD hiển thị,…

C-MARK DMS-406B-

Giá: 4,510,000đ

• Micro Đại Biểu cho hệ thống hội thảo C-MARK DMS-4 • Jack tai nghe và ghi âm ngõ ra…

C-MARK DFM-6048

Giá: Liên hệ

• Hệ thống Micro Hội nghị không dây ( bộ 04 Micro ). DFM-series là một bộ hệ thống hội…

C-MARK DFM-6088

Giá: Liên hệ

• Hệ thống Micro Hội nghị không dây ( bộ 08 Micro ). DFM-series là một bộ hệ thống hội…

C-MARK DFM-7004

Giá: Liên hệ

• Hệ thống Micro Hội nghị không dây ( bộ 04 Micro ). DFM-series là một bộ hệ thống hội…

C-MARK DFM-7008

Giá: Liên hệ

• Hệ thống Micro Hội nghị không dây ( bộ 08 Micro ). DFM-series là một bộ hệ thống hội…

C-MARK DMS-4038

Giá: 17,050,000đ

• Bộ điều khiển hội thảo trung tâm DMS4038 có thể kết nối lên đến 70 máy đại biểu và…

C-MARK DMS-406A

Giá: 4,840,000đ

• Micro Chủ Tọa cho hệ thống hội thảo C-Mark Audio • Micro và jack tai nghe cho máy Chủ…