BOSCH LBB3316/10

Giá: Liên hệ

• LBB 3316/10 là cáp mở rộng chiều dài 10 mét cho hệ thống hội thảo CCS, đầu kết nối…

BOSCH LBB1968/00

Giá: Liên hệ

• Bộ chống phản hồi âm thanh (chống hú). • Thuật toán triệt tiêu phản hồi (hú) được cấp bằng…

BOSCH CCSD‑CURD

Giá: Liên hệ

• Thiết bị Điều khiển Trung tâm của Hệ Thống Hội Thảo Kỹ Thuật Số Bosch CCS-1000D • Cấp nguồn…

BOSCH CCSD‑DL

Giá: Liên hệ

• Micro Hội thảo Chủ tọa/ Đại biểu cần dài của Hệ Thống Hội Thảo Kỹ Thuật Số Bosch CCS-1000D…

BOSCH LBB3310

Giá: Liên hệ

• Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống máy hội thảo BOSCH • Cung cấp nguồn điện cho tối…

BOSCH LBB3330/00

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu • Micro có cuống linh hoạt và vòng sáng. • Loa tích hợp với…

BOSCH LBB3330/50

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu cần dài • Micro có cuống linh hoạt và vòng sáng. • Loa tích…

BOSCH CCS-CUD

Giá: Liên hệ

• Thiết bị điều khiển trung tâm của Hệ thống Micro Thảo luận có dây CCS 900 • Cấp nguồn…

BOSCH CCS-CML

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Chủ tọa cần dài của Hệ thống Micro Thảo luận có dây CCS 900 • Được…

BOSCH CCS-DL

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại biểu cần dài của Hệ thống Micro Thảo luận có dây CCS 900 • Cho…