BOSCH CCS-DL

Giá: Liên hệ

• Micro Đại biểu cần dài CCS‑DL của hệ thống hội thảo Bosch CCS 900 • Micro tích hợp cho…

BOSCH LBB3316/10

Giá: Liên hệ

• LBB 3316/10 là cáp mở rộng chiều dài 10 mét cho hệ thống hội thảo CCS, đầu kết nối…

BOSCH LBB1968/00

Giá: Liên hệ

• Bộ chống phản hồi âm thanh (chống hú) • Thuật toán triệt tiêu phản hồi (hú) được cấp bằng…

BOSCH LBB3310

Giá: Liên hệ

• Thiết bị điều khiển trung tâm của Hệ thống Thảo luận CCS 800 • Cấp nguồn cho tất cả…

BOSCH LBB3330/00

Giá: Liên hệ

• Micro Đại biểu LBB3330/00 của hệ thống hội thảo Bosch CCS 800 • Micro tích hợp cho phép họ…

BOSCH LBB3330/50

Giá: Liên hệ

• Micro Đại biểu cần dài LBB3330/50 của hệ thống hội thảo Bosch CCS 800 • Micro tích hợp cho…

BOSCH CCS-CUD

Giá: Liên hệ

• Thiết bị điều khiển (CU) là trung tâm của Hệ thống Thảo luận CCS 900 • Cấp nguồn cho…

BOSCH CCS-CML

Giá: Liên hệ

• Micro Chủ tọa cần dài CCS‑CML của hệ thống hội thảo Bosch CCS 900 • Được trang bị chức…