NEUTRIK NL4FX

Giá liên hệ

• Jack loa 4 chân/ Speakon 4-pin
• Mã hiệu : NL4FX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NC3FXX

Giá liên hệ

• Jack canon âm / XLR female
• Mã hiệu : NC3FXX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NC3MXX

Giá liên hệ

• Jack canon dương / XLR male
• Mã hiệu : NC3MXX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NP3X

Giá liên hệ

• Jack 6 ly Stereo – 1/4″ 3-pole
• Mã hiệu : NP3X
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NP2X

Giá liên hệ

• Jack 6 ly Mono – 1/4″ 2-pole
• Mã hiệu : NP2X
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NTP3RC-B

Giá liên hệ

• Jack 3.5mm Stereo
• Mã hiệu : NTP3RC-B
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái