NEUTRIK NL4FX

Giá liên hệ

• Jack loa 4 chân/ Speakon 4-pin
• Mã hiệu : NL4FX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NC3FXX

Giá liên hệ

• Jack canon âm / XLR female
• Mã hiệu : NC3FXX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NC3MXX

Giá liên hệ

• Jack canon dương / XLR male
• Mã hiệu : NC3MXX
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NP3X

Giá liên hệ

• Jack 6 ly Stereo – 1/4″ 3-pole
• Mã hiệu : NP3X
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NP2X

Giá liên hệ

• Jack 6 ly Mono – 1/4″ 2-pole
• Mã hiệu : NP2X
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

NEUTRIK NTP3RC-B

Giá liên hệ

• Jack 3.5mm Stereo
• Mã hiệu : NTP3RC-B
• Hãng sản xuất : Neutrik
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND SPE002

71.500đ

• Jack Loa / Speakon
• Mã hiệu : SPE002
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CX3F010N

71.500đ

• Jack Canon âm / Female XLR
• Mã hiệu : CX3F010N
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CX3M010N

71.500đ

• Jack Canon dương / Male XLR
• Mã hiệu : CX3M010N
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CJ2M025NB

49.500đ

• Jack 6 ly mono / 6.3mm plus mono
• Mã hiệu : CJ2M025NB
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CJ2M026NB

88.000đ

• Jack 6 ly mono kiểu chữ “L”
• Mã hiệu : CJ2M026NB
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CRM006B

49.500đ

• Jack Bông sen / RCA
• Mã hiệu : CRM006B
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CJ3M015BB

55.000đ

• Jack 3.5mm Stereo
• Mã hiệu : CJ3M015BB
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND CJ3M017BB

77.000đ

• Jack 3.5mm Stereo
• Mã hiệu : CJ3M017BB
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái