YAMAHA TF1

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 40 ngõ vào
• Mã hiệu: TF1
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 03 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA TF3

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 48 ngõ vào
• Mã hiệu : TF3
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 03 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA TF5

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 48 ngõ vào
• Mã hiệu : TF5
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 03 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA TF-RACK

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 40 ngõ vào
• Mã hiệu : TF-RACK
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 03 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MGP-32X

Giá liên hệ

• Mixer 32 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MGP-32X
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MGP-24X

Giá liên hệ

• Mixer 24 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MGP-24X
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MGP-16X

Giá liên hệ

• Mixer 16 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MGP-16X
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MGP-12X

Giá liên hệ

• Mixer 12 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MGP-12X
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MG-20XU

22.580.000đ

• Mixer 20 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MG-20XU
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MG-16XU

16.780.000đ

• Mixer 16 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MG-16XU
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MG-12XU

10.980.000đ

• Mixer 12 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MG-12XU
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MG-10XU

6.880.000đ

• Mixer 10 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MG-10XU
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA MG-06X

4.080.000đ

• Mixer 6 kênh ngõ vào
• Mã hiệu : MG-6X
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA EMX-7

23.380.000đ

• Mixer Công suất 12 kênh 1400W
• Mã hiệu : EMX-7
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA EMX-5

18.930.000đ

• Mixer Công suất 12 kênh 1260W
• Mã hiệu : EMX-5
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái