BEHRINGER X32 PRODUCER

38.820.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32 PRODUCER
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER X32 COMPACT

43.300.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32 COMPACT
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER X32

56.950.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR12

9.180.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 12 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR12
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR16

12.620.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 16 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR16
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR18

16.050.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 18 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR18
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%