JTS US-8010/ PT-900B

Giá liên hệ

Bộ Micro không dây cài áo • Mã hiệu: US-8010/ PT-900B
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS ST-5000

Giá liên hệ

Micro cổ ngỗng có dây • Mã hiệu: ST-5000
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS ST-5030/ GM-5212LDu

Giá liên hệ

Micro cổ ngỗng kép có dây • Mã hiệu: ST-5030/ GM-5212LDu
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS ST-5030/ GM-5218L

Giá liên hệ

Micro cổ ngỗng có dây • Mã hiệu: ST-5030/ GM-5218L
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS JS-22

Giá liên hệ

Micro Condenser có dây • Mã hiệu: JS-22
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS SX-8S

Giá liên hệ

Micro cầm tay có dây • Mã hiệu: SX-8S
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

JTS CX-08S

Giá liên hệ

Micro cầm tay có dây • Mã hiệu: CX-08S
Hãng sản xuất : JTS
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%