RCF C5212W

15.840.000đ 26.400.000đ

• Loa toàn dải 12″ 2-way
• Mã hiệu : C5212W
• Hãng sản xuất : RCF
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

BLASTKING QM-15A Plus

Giá liên hệ

• Loa 15″ 2-way liền công suất 1200W
• Mã hiệu : QM-15A Plus
• Hãng sản xuất : Blastking
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

PHONIC P550

5.830.000đ 8.330.000đ

• Loa toàn dải 15″ 2-way
• Mã hiệu : P550
• Hãng sản xuất : Phonic
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

MK ACOUSTIC 216N

5.700.000đ 7.500.000đ

• Loa di động 200W kèm Micro
• Mã hiệu : 216N
• Hãng sản xuất : MK Acoustic
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

MASU SRX-712M

Giá liên hệ

• Loa Full-range 12″ 2-way
• Mã hiệu : SRX-712M
• Hãng sản xuất : Masu
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

Dbacoustic Infinity 110Plus

6.700.000đ 8.500.000đ

• Loa di động 240W kèm Micro
• Mã hiệu : Infinity 110Plus
• Hãng sản xuất : Dbacoustic
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

MASU TS-115

2.095.000đ 2.620.000đ

• Loa Full-range 12″ 2-way
• Mã hiệu : SRX-712M
• Hãng sản xuất : Masu
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND LA-212

15.200.000đ 20.200.000đ

• Loa Line array 2×12″ 1600W
• Mã hiệu : LA-212
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND LA-112

11.000.000đ 14.700.000đ

• Loa Line array 12″ 2-way 800W
• Mã hiệu : LA-112
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND PRO-218S

17.500.000đ 23.300.000đ

• Loa Subwoofer 2×18″ 4800W
• Mã hiệu : PRO-218S
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND H-118S

6.900.000đ 7.700.000đ

• Loa Subwoofer 18″ 1000W
• Mã hiệu : H-118S
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND H-215

11.500.000đ 15.000.000đ

• Loa Full 2×15″ 2-way 1600W
• Mã hiệu : H-215
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND H-115

7.000.000đ 9.400.000đ

• Loa Full-range 15″ 2-way 800W
• Mã hiệu : H-115
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

BLASTKING QM-15 Plus

Giá liên hệ

• Loa 15″ 2-way công suất 2000W
• Mã hiệu : QM-15 Plus
• Hãng sản xuất : Blastking
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

SS-SOUND LA-115

12.900.000đ 17.200.000đ

• Loa Line array 15″ 800W
• Mã hiệu : LA-115
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

dBTechnologies ES 1002

Giá liên hệ

• Bộ loa cột liền công suất 1800W
• Mã hiệu : ES 1002
• Hãng sản xuất : dBTechnologies
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

SS-SOUND H-112

6.600.000đ 8.800.000đ

• Loa Full-range 12″ 2-way 800W
• Mã hiệu : H-112
• Hãng sản xuất : SS-Sound
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

ENB WF-15

6.765.000đ

• Loa Full-range 15″ 2-way
• Mã hiệu : WF-15
• Hãng sản xuất : ENB
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

ENB F-180

10.670.000đ

• Loa Subwoofer 18″ công suất 2400W
• Mã hiệu : F-180
• Hãng sản xuất : ENB
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái