CARVIN TRx-3210

32.900.000đ 43.890.000đ

• Loa Line array 2×10″ – 2000W
• Mã hiệu : TRx-3210
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN TRC-200A

92.070.000đ

• Bộ loa liền công suất 2500W
• Mã hiệu : TRC-200A
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Bộ

CARVIN TRx-2215

26.300.000đ 35.090.000đ

• Loa 2 x 15″ 2-way công suất 4800W
• Mã hiệu : TRx-2215
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN TRx-153N

28.200.000đ 37.620.000đ

• Loa 15″ 3-way công suất 2400W
• Mã hiệu : TRx-153N
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN SCx-1112

10.890.000đ 14.520.000đ

• Loa kiểm âm 12″ công suất 1200W
• Mã hiệu : SCx-1112
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN SCx-1253

22.600.000đ 30.140.000đ

• Loa 2 x 15″ 3-way công suất 3200W
• Mã hiệu : SCx-1253
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN Ls-1202M

7.590.000đ 10.120.000đ

• Loa kiểm âm 12″ 2-way công suất 1200W
• Mã hiệu : Ls-1202M
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN Ls-1802

19.700.000đ 26.290.000đ

• Loa Sub 2×18″ công suất 4000W
• Mã hiệu : Ls-1802
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN PM-10A

12.320.000đ

• Loa thùng 10″ 2-way liền công suất 400W
• Mã hiệu : PM-10A
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

CARVIN PM-10

7.920.000đ

• Loa thùng nhựa 10″ 2-way 800W
• Mã hiệu : PM-10
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái