CARVIN TRx-3210

32.900.000đ 43.890.000đ

• Loa Line array 2×10″ 2000W
• Mã hiệu: TRx-3210
• Hãng sản xuất : Carvin Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc

CARVIN TRC-200A

Giá liên hệ

Bộ loa liền công suất 2500W • Mã hiệu: TRC-200A
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN TRx-2215

26.300.000đ 35.090.000đ

Loa 2 x 15″ 2-way 4800W • Mã hiệu: TRx-2215
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN TRx-153N

28.200.000đ 37.620.000đ

Loa 15″ 3-way công suất 2400W • Mã hiệu: TRx-153N
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN SCx-1112

10.890.000đ 14.520.000đ

Loa kiểm âm 12″ công suất 1200W • Mã hiệu: SCx-1112
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN SCx-1253

22.600.000đ 30.140.000đ

Loa 2×15″ 3-way 3200W • Mã hiệu: SCx-1253
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN Ls-1202M

7.590.000đ 10.120.000đ

Loa kiểm âm 12″ 1200W • Mã hiệu: Ls-1202M
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN Ls-1802

26.290.000đ

Loa Sub 2×18″ công suất 4000W • Mã hiệu: Ls-1802
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN PM-12A

Giá liên hệ

Loa thùng 12″ liền công suất 400W • Mã hiệu: PM-12A
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN PM-10A

9.240.000đ 12.320.000đ

Loa thùng 10″ liền công suất 400W • Mã hiệu: PM-10A
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN PM-12

7.260.000đ 9.680.000đ

Loa thùng 12″ công suất 1200W • Mã hiệu: PM-12
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

CARVIN PM-10

5.940.000đ 7.920.000đ

Loa thùng 10″ công suất 800W • Mã hiệu: PM-10
Hãng sản xuất : Carvin Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%