YAMAHA PX10

27.800.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x1200W
• Mã hiệu : PX10
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX8

23.000.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x1050W
• Mã hiệu : PX8
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX5

20.300.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x800W
• Mã hiệu : PX5
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX3

17.600.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x500W
• Mã hiệu : PX3
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái