YAMAHA PX10

20.220.000đ 25.280.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x1200W
• Mã hiệu : PX10
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX8

20.960.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x1050W
• Mã hiệu : PX8
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX5

18.420.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x800W
• Mã hiệu : PX5
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

YAMAHA PX3

16.000.000đ

• Cục đẩy công suất DSP 2x500W
• Mã hiệu : PX3
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái