RAM Audio Z440

Giá liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất 4000W
• Mã hiệu: Z-440
• Hãng sản xuất : RAM Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc

RAM Audio Z236

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 3600W • Mã hiệu: Z-236
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio V12004

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 12.100W • Mã hiệu: V-12004
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio V9000

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 8800W • Mã hiệu: V-9000
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio S6004

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 8320W • Mã hiệu: S-6004
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio S6000

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 8450W • Mã hiệu: S-6000
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio MDi8-6K

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 6000W • Mã hiệu: MDi8-6K
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

RAM Audio MDi4-12K

Giá liên hệ

Bộ khuếch đại công suất 12.000W • Mã hiệu: MDi4-12K
Hãng sản xuất : RAM Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%