TOA SC-630

1.125.000đ

• Loa phóng thanh 30W
• Mã hiệu : SC-630
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA BS-678

580.000đ 725.000đ

• Loa hộp treo tường 6W
• Mã hiệu : BS-678
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TU-651

730.000đ

• Củ loa phóng thanh 75W
• Mã hiệu : TU-651
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA CA-160

2.200.000đ

• Amply gắn xe 60W
• Mã hiệu : CA-160
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA SC-630M

1.285.000đ

• Loa phóng thanh 30W có biến áp
• Mã hiệu : SC-630M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA BS-678T

725.000đ 905.000đ

• Loa hộp 6W có chiết áp
• Mã hiệu : BS-678T
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TU-651M

999.900đ

• Củ loa phóng 75W có biến áp
• Mã hiệu : TU-651M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA PA-2440B

8.910.000đ 17.820.000đ

• Công suất truyền thanh 240W
• Mã hiệu : PA-2440B
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA SC-651

2.170.000đ

• Loa phóng thanh 50W
• Mã hiệu : SC-651
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA F-1000BT

2.160.000đ

• Loa hộp treo tường 15W
• Mã hiệu : F-1000BT
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA FB-120

3.460.000đ 6.920.000đ

• Loa Subwoofer 12-in 600W
• Mã hiệu : FB-120
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA PA-3640B

11.880.000đ 23.760.000đ

• Công suất truyền thanh 360W
• Mã hiệu : PA-3640B
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA A-2030

3.960.000đ

• Amply truyền thanh 30W
• Mã hiệu : A-2030
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA F-1000B

2.045.000đ

• Loa hộp treo tường 90W
• Mã hiệu : F-1000B
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA DM-1300

2.350.000đ 2.940.000đ

• Micro có dây cầm tay
• Mã hiệu : DM-1300
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA PP-025B

8.295.000đ 11.850.000đ

• Mixer Pre-Amplifier
• Mã hiệu : PP-025B
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA A-2060

4.615.000đ

• Amply truyền thanh 60W
• Mã hiệu : A-2060
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA F-2000BT

4.680.000đ

• Loa hộp treo tường 60W
• Mã hiệu : F-2000BT
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA PM-660

1.085.000đ

• Micro thông báo để bàn
• Mã hiệu : PM-660
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA RU-2002

3.300.000đ 6.248.000đ

• Amplifier Control Unit
• Mã hiệu : RU-2002
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA A-2120

6.155.000đ

• Amply truyền thanh 120W
• Mã hiệu : A-2120
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA F-2000B

4.190.000đ

• Loa hộp treo tường 180W
• Mã hiệu : F-2000B
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA EC-380

3.790.000đ

• Micro thông báo để bàn có chuông
• Mã hiệu : EC-380
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TZ-205

2.575.000đ

• Loa cột treo tường 20W
• Mã hiệu : TZ-205
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái