TOA SC-630

1.125.000đ

• Loa phóng thanh 30W
• Mã hiệu : SC-630
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA SC-630M

1.285.000đ

• Loa phóng thanh 30W có biến áp
• Mã hiệu : SC-630M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA SC-651

2.170.000đ

• Loa phóng thanh 50W
• Mã hiệu : SC-651
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA ER-520

1.215.000đ

• Loa cầm tay 10W
• Mã hiệu : ER-520
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA ER-1215S

1.515.000đ

• Loa cầm tay 23W có còi hú
• Mã hiệu : ER-1215S
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA ER-2215W

1.705.000đ

• Loa Megaphone 23W
• Mã hiệu : ER-2215W
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA ER-2230W

4.870.000đ

• Loa Megaphone 45W
• Mã hiệu : ER-2230W
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TC-631

2.190.000đ

• Loa phóng thanh 30W
• Mã hiệu : TC-631
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TC-631M

2.390.000đ

• Loa phóng thanh 30W có biến áp
• Mã hiệu : TC-631M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TC-651M

2.750.000đ

• Loa phóng thanh 50W có biến áp
• Mã hiệu : TC-651M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TH-652

1.075.000đ

• Vành loa phóng thanh 50cm
• Mã hiệu : TH-652
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TH-660

1.980.000đ

• Vành loa phóng thanh 60cm
• Mã hiệu : TH-660
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TU-651

730.000đ

• Củ loa phóng thanh 75W
• Mã hiệu : TU-651
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái

TOA TU-651M

999.900đ

• Củ loa phóng 75W có biến áp
• Mã hiệu : TU-651M
• Hãng sản xuất : TOA
• Bảo hành : 01 Năm
• Giá đã bao gồm thuế VAT 10%
• Đơn vị tính : Cái