new
SICA 15K4PL

Giá: 7,260,000đ

Giá gốc: 9,680,000đ

• Củ loa woofer 15-in từ Neodymium công suất 2400 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

SICA 12L1 2,5SL

Giá: 3,410,000đ

• Củ loa woofer 12-in từ Neodymium công suất 600 Watt • Khung loa bằng chất liệu Thép tấm ép…

SICA 12Cx3CP

Giá: 6,600,000đ

• Củ loa đồng trục 12-in công suất 800 Watt • Loa LF với cuộn dây 3-inch (Sandwich Voice-coil 75mm),…

SICA 10Cx3PL

Giá: 9,460,000đ

• Củ loa đồng trục 10-inch từ Neodymium công suất 800W • LF với cuộn dây 3-inch (Sandwich Voice-coil), khung…

SICA 18PF4

Giá: 7,260,000đ

• Củ loa Subwoofer 18-inch nam châm Ferrite công suất 2400W • Cuộn dây 4-inch (100mm Sandwich Voice-coil) với chất…

new
SICA 18S4PL

Giá: 7,755,000đ

Giá gốc: 10,340,000đ

• Củ loa Subwoofer 18-in từ Neodymium công suất 2400 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

SICA 15F4CP

Giá: 7,040,000đ

• Củ loa woofer 15-inch nam châm Ferrite công suất 1400W • Cuộn dây 4-inch (100mm Sandwich Voice-coil) Kapton former…

SICA 21S4PL

Giá: 13,640,000đ

• Củ loa Subwoofer 21-in từ Neodymium công suất 2400 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

SICA 12K4PL

Giá: 9,020,000đ

• Củ loa woofer 12-inch từ Neodymium công suất 2000 Watt • Cuộn dây 4-inch (100mm Sandwich Voice-coil) với khung…

new
SICA 15K3PL

Giá: 5,940,000đ

Giá gốc: 7,920,000đ

• Củ loa woofer 15-in từ Neodymium công suất 800 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

new
SICA 12F4CP

Giá: 4,785,000đ

Giá gốc: 6,380,000đ

• Củ loa woofer 12-in từ Ferrite công suất 1400 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

new
SICA 15Fe3CP

Giá: 3,700,000đ

Giá gốc: 4,950,000đ

• Củ loa woofer 15-in công suất 800 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc • Cuộn dây…

new
SICA 12Fe3CP

Giá: 3,050,000đ

Giá gốc: 4,070,000đ

• Củ loa woofer 12-in từ Ferrite công suất 800 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

new
SICA 12N3PL

Giá: 4,125,000đ

Giá gốc: 5,500,000đ

• Củ loa woofer 12-in từ Neodymium công suất 800 Watt • Khung loa bằng chất liệu Nhôm đúc •…

SICA 12PF3

Giá: 4,290,000đ

• Củ loa woofer 12-inch công suất 1000W • Cuộn dây 3-inch (Sandwich Voice-coil) với khung chất liệu sợi thủy…

SICA 10N2,5PL

Giá: 3,520,000đ

• Củ loa woofer 10-inch từ Neodymium công suất 600W • Cuộn dây 2.5-inch (Sandwich Voice-coil) với khung chất liệu…

SICA 10Fe2,5CP

Giá: 3,520,000đ

• Củ loa woofer 10-inch công suất 600W • Cuộn dây 2.5-inch (Sandwich Voice-coil) với khung chất liệu sợi thủy…

new
SICA CD105.65/N220

Giá: 4,455,000đ

Giá gốc: 5,940,000đ

• Củ loa Treble Kèn từ Neodymium công suất 160 Watt • Cuộn dây 2.5-in (Voice coil 65mm) bằng Nhôm…

SICA CD95.44/N240

Giá: 4,730,000đ

• Củ loa Treble Kèn (HF) từ Neodymium công suất 120 Watt • Cuộn dây 1.7-in (Voice coil 44mm) bằng…

SICA CD120.44/640

Giá: 2,420,000đ

• Củ loa Treble Kèn (HF) từ Ferrite công suất 120 Watt • Cuộn dây 1.7-in (Voice coil 44mm) bằng…