CHAUVET DJ Stage Designer 50

Giá: Liên hệ

• Bàn điều khiển đèn sân khấu 48 kênh DMX. • Bộ điều khiển DMX kiểu rạp hát được thiết…

CHAUVET DJ Obey 70

Giá: Liên hệ

• Bàn điều khiển ánh sáng 384 kênh DMX có khả năng xử lý tất cả sự phức tạp của…

CHAUVET DJ Xpress 1024

Giá: Liên hệ

• Giao diện kết nối DMX cho phần mềm điều khiển Ánh sáng Sân khấu ShowXpress™ • Điều khiển 2…

CHAUVET DJ Data Stream 4

Giá: Liên hệ

• Bộ chia tín hiệu DMX cung cấp 4 đầu ra từ 1 đầu vào • Tăng tính linh hoạt…