KLOTZ LY215

Giá: 40,700đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

KLOTZ LY225

Giá: 58,300đ

• Dây loa cao cấp 2 x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

KLOTZ LSC415

Giá: 75,900đ

• Dây loa cao cấp 4 lõi x 1.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC425

Giá: 108,900đ

• Dây loa cao cấp 4 lõi x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC625

Giá: Liên hệ

• Dây loa cao cấp 6 lõi x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC825

Giá: Liên hệ

• Dây loa cao cấp 8 lõi x 2.5mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

SOUNDKING GB104

Giá: 25,300đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…

SOUNDKING GB106

Giá: 39,700đ

• Dây loa cao cấp 2 x 2.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…

new
SOUNDKING GB110

Giá: 46,000đ

Giá gốc: 57,200đ

• Dây loa cao cấp 4 lõi x 1.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài.…

SOUNDKING GB134

Giá: 22,000đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…

SOUNDKING GB136

Giá: 16,500đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.0 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…

SS-SOUND SC-215

Giá: 29,700đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…

SS-SOUND SC-225

Giá: 42,900đ

• Dây loa cao cấp 2 x 2.5 mm2 chống nhiễu • Có lớp PVC cách điện bọc ngoài. *…