YAMAHA TF1

Giá: 62,530,000đ

• Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 40 kênh ngõ vào • Thiết kế dễ nhìn giúp cho người…

YAMAHA TF3

Giá: 74,970,000đ

• Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 48 kênh ngõ vào • Thiết kế dễ nhìn giúp cho người…

YAMAHA TF5

Giá: 90,840,000đ

• Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 48 kênh ngõ vào • Thiết kế dễ nhìn giúp cho người…

YAMAHA TF-RACK

Giá: 48,190,000đ

• Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 40 kênh ngõ vào • Thiết kế dễ nhìn giúp cho người…

YAMAHA MGP-32X

Giá: 42,520,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 32 kênh ngõ vào • Các mic preamp chất lượng phòng thu D-PRE…

YAMAHA MGP-24X

Giá: 36,410,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 24 kênh ngõ vào • Các mic preamp chất lượng phòng thu D-PRE…

YAMAHA MGP-16X

Giá: 27,610,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 16 kênh ngõ vào • Các mic preamp chất lượng phòng thu D-PRE…

YAMAHA MGP-12X

Giá: 22,120,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 12 kênh ngõ vào • Các mic preamp chất lượng phòng thu D-PRE…

YAMAHA MG-20XU

Giá: 21,430,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 20 kênh ngõ vào • D-PRE với mạch Darlington giúp tạo ra âm thanh…

YAMAHA MG-16XU

Giá: 15,950,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 16 kênh ngõ vào • D-PRE với mạch Darlington giúp tạo ra âm thanh…

YAMAHA MG-12XU

Giá: 10,090,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 12 kênh ngõ vào • D-PRE với mạch Darlington giúp tạo ra âm thanh…

YAMAHA MG-10XU

Giá: 6,300,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 10 kênh ngõ vào • D-PRE với mạch Darlington giúp tạo ra âm thanh…

YAMAHA MG-06X

Giá: 3,770,000đ

• Bàn trộn âm thanh cao cấp 6 kênh ngõ vào • D-PRE với mạch Darlington giúp tạo ra âm thanh…

new
YAMAHA EMX-7

Giá: 18,400,000đ

Giá gốc: 22,260,000đ

• Bàn trộn âm thanh 12 kênh ngõ vào tích hợp công suất 1400 Watt • Bộ khuếch đại Class D,…

YAMAHA EMX-5

Giá: 18,020,000đ

• Bàn trộn âm thanh 12 kênh ngõ vào tích hợp công suất 1260 Watt • Bộ khuếch đại Class D,…