CHURCH 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 01 Bộ loa Line array liền công…

CHURCH 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa hộp treo tường công suất…

CHURCH 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa Full 10″ 2-way công…

CHURCH 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa cột treo tường công…

CHURCH 5

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa hộp treo tường công suất…

CHURCH 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa cột treo tường 6x4″…