HALL 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar ... từ 100…

EVENT 5

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar ... từ 300…

EVENT 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 300…

BAR 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 100…

BAR 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 100…

BAR 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Sân khấu - Hội trường - Sự kiện ... từ 100…

BAR 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Sân khấu - Hội trường - Sự kiện ... từ 100…

WEDDING 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

WEDDING 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar  ... từ 300…

new
WEDDING 3

Giá: 239,000,000đ

Giá gốc: 266,000,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar ... từ 300…

WEDDING 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

new
KTV 3

Giá: 96,000,000đ

Giá gốc: 105,940,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke VIP - Quán Bar - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: •…