Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thanh Truyền hình H. Bắc Trà My, T. Quảng Nam

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh…

Xem thêm

Sở Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Quảng Bình (2)

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh…

Xem thêm

Sofiana My Khe Hotel & Spa – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh tại Sofiana My…

Xem thêm

Trường Quốc Tế St. Nicholas – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm thanh Phòng Radio…

Xem thêm

Sở Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Bắc Giang

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh…

Xem thêm

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Phú Yên (2)

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Gói Cung cấp, lắp đặt hệ thống…

Xem thêm

Văn Phòng Thành Ủy Đà Nẵng (2)

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh tại Văn…

Xem thêm

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai LakeView – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm…

Xem thêm

Tòa Nhà Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (ViettinBank) – Thừa Thiên Huế

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Anchor Wine Boutique & Gastro Pub – TP Hồ Chí Minh

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm thanh tại Anchor…

Xem thêm

Sea Crab Bar-Cafe-Restaurant Live Music Hội An

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm thanh tại Sea…

Xem thêm

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp Gói thiết bị 04 Hệ…

Xem thêm

Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn là Nhà Thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Âm…

Xem thêm

Bệnh viện Y học Cổ truyền Tỉnh Đắk Lắk

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh tại Bệnh…

Xem thêm

Tòa nhà Chi nhánh Ngân Hàng Phát Triển Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội Viettel

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội Viettel chọn…

Xem thêm

Sân Golf Laguna Lăng Cô – Huế

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Công Ty Điện Lực Quảng Ngãi

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Nhà Thờ Tin Lành Hòa Mỹ – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp thiết bị Âm thanh tại Nhà Thờ Tin…

Xem thêm

Khách sạn Minh Toàn Galaxy – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Sảnh Tiệc…

Xem thêm