SHURE DIS-CCU

Giá: Liên hệ

• Fully digital audio transmission of floor plus 31 interpretation channels and 8 conference microphone audio channels in a single…

SHURE DC-5980P

Giá: Liên hệ

• Máy hội thảo tiêu chuẩn cho Chủ tịch, Đại biểu hoặc Phiên dịch. Truyền tải âm thanh kỹ thuật…

SHURE GM-5923 & GM-5924

Giá: Liên hệ

• Cần Micro cổ ngỗng cung cấp dải tần số tuyệt vời và RF resistance với 2 loại chiều dài…