YAMAHA TF1

Giá liên hệ

• Mixer Kỹ Thuật Số 40 ngõ vào
• Mã hiệu: TF1
• Hãng sản xuất : Yamaha
• Bảo hành : 03 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR12

9.180.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 12 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR12
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK CDM24

117.700.000đ

Mixer kỹ thuật số 24 kênh • Mã hiệu: CDM24
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR16

12.620.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 16 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR16
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK CDM12

17.105.000đ 34.210.000đ

Mixer kỹ thuật số 12 kênh • Mã hiệu: CDM12
Hãng sản xuất : C-Mark Audio
Khuyến mại : Vận chuyển miễn phí toàn quốc
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER XR18

16.050.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 18 kênh ngõ vào • Mã hiệu: XR18
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA TF3

74.970.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 48 ngõ vào • Mã hiệu: TF3
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath SQ-5

73.000.000đ

Mixer Kỹ thuật số 48 kênh • Mã hiệu: SQ-5
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA TF5

90.840.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 48 ngõ vào • Mã hiệu: TF5
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath SQ-6

91.720.000đ

Mixer Kỹ thuật số 48 kênh • Mã hiệu: SQ-6
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA TF-RACK

48.190.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 ngõ vào • Mã hiệu: TF-RACK
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath SQ-7

116.970.000đ

Mixer Kỹ thuật số 48 kênh • Mã hiệu: SQ-7
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath Qu-32

70.170.000đ

Mixer Kỹ thuật số 32 ngõ vào • Mã hiệu: Qu-32
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath Qu-24

53.790.000đ

Mixer Kỹ thuật số 24 ngõ vào • Mã hiệu: Qu-24
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

Allen & Heath Qu-16

41.880.000đ

Mixer Kỹ thuật số 16 ngõ vào • Mã hiệu: Qu-16
Hãng sản xuất : Allen&Heath
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS M32R LIVE

57.040.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: M32R LIVE
Hãng sản xuất : Midas
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS M32 LIVE

85.350.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: M32 LIVE
Hãng sản xuất : Midas
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS MR12

11.470.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 12 kênh ngõ vào • Mã hiệu: MR12
Hãng sản xuất : Midas
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

MIDAS MR18

18.340.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 18 kênh ngõ vào • Mã hiệu: MR18
Hãng sản xuất : Midas
Bảo hành : 02 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER X32 PRODUCER

38.820.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32 PRODUCER
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER X32 COMPACT

43.300.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32 COMPACT
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

BEHRINGER X32

56.950.000đ

Mixer Kỹ Thuật Số 40 kênh ngõ vào • Mã hiệu: X32
Hãng sản xuất : Behringer
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%