TOA DM-1100

620.000đ 705.000đ

Micro có dây cầm tay • Mã hiệu: DM-1100
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA DM-1300

2.130.000đ 3.025.000đ

Micro có dây cầm tay • Mã hiệu: DM-1300
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA PM-660

1.050.000đ 1.191.000đ

Micro thông báo để bàn • Mã hiệu: PM-660
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA EC-380

3.790.000đ 4.295.000đ

Micro thông báo để bàn có chuông • Mã hiệu: EC-380
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA EM-380

1.700.000đ 1.937.000đ

Micro cổ ngỗng để bàn • Mã hiệu: EM-380
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA EM-800/ ST-800

7.340.000đ 8.329.000đ

Micro cổ ngỗng để bàn • Mã hiệu: EM-800/ ST-800
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA WS-5225

9.040.000đ 10.252.000đ

Bộ Micro không dây cầm tay • Mã hiệu: WS-5225
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA WS-5325M

9.530.000đ 10.803.000đ

Bộ Micro không dây cài áo • Mã hiệu: WS-5325M
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA WS-5325H

9.820.000đ 11.133.000đ

Bộ Micro không dây cài đầu • Mã hiệu: WS-5325H
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA WTU-4800

2.540.000đ 3.603.000đ

Khối Thu không dây • Mã hiệu: WTU-4800
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA RU-2002

3.300.000đ 6.248.000đ

Amplifier Control Unit • Mã hiệu: RU-2002
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TOA EM-400

605.000đ 865.000đ

Micro cài áo độ nhạy cao • Mã hiệu: EM-400
Hãng sản xuất : TOA
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%