YAMAHA CBR-15

8.730.000đ 10.560.000đ

Loa 2-way 15″ công suất 1000W • Mã hiệu: CBR-15
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DHR10

17.020.000đ

Loa thùng 10″ 2-way liền công suất • Mã hiệu: DHR10
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA CBR-12

9.220.000đ

Loa 2-way 12″ công suất 700W • Mã hiệu: CBR-12
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA HS5

6.810.000đ

Loa kiểm âm 5″ 2-way • Mã hiệu: HS5
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA CBR-10

7.590.000đ

Loa 2-way 10″ công suất 700W • Mã hiệu: CBR-10
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA HS7

7.960.000đ

Loa kiểm âm 6.5″ 2-way • Mã hiệu: HS7
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DBR-15

16.880.000đ

Loa 2-way 15″ liền công suất 1000W • Mã hiệu: DBR-15
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA HS8

9.830.000đ

Loa kiểm âm 8″ 2-way • Mã hiệu: HS8
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DBR-12

13.710.000đ

Loa 2-way 12″ liền công suất 1000W • Mã hiệu: DBR-12
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA HS8S

14.760.000đ

Loa siêu trầm liền công suất 8″ • Mã hiệu: HS8S
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DBR-10

11.640.000đ

Loa 2-way 10″ liền công suất 700W • Mã hiệu: DBR-10
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA STAGEPAS 1K

35.060.000đ

Bộ loa di động 1000W • Mã hiệu: STAGEPAS 1K
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXR-15

23.560.000đ 26.180.000đ

Loa 2-way 15″ liền công suất 1100W • Mã hiệu: DXR-15
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA STAGEPAS 400BT

20.960.000đ

Bộ loa di động 400W • Mã hiệu: STAGEPAS 400BT
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXR-12

20.195.000đ 22.440.000đ

Loa 2-way 12″ liền công suất 1100W • Mã hiệu: DXR-12
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA STAGEPAS 600BT

31.070.000đ

Bộ loa di động 680W • Mã hiệu: STAGEPAS 600BT
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXR-10 mkII

Giá liên hệ

Loa 2-way 10″ liền công suất 1100W • Mã hiệu: DXR-10 mkII
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXR-8 mkII

Giá liên hệ

Loa 2-way 8″ liền công suất 1100W • Mã hiệu: DXR-8 mkII
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DSR-215

36.300.000đ 40.370.000đ

Loa 2×15″ 2-way liền công suất 1500W • Mã hiệu: DSR-215
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXS-18

34.410.000đ

Loa Sub 18″ liền công suất 1020W • Mã hiệu: DXS-18
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXS-15 mkII

27.790.000đ

Loa Sub 15″ liền công suất 1020W • Mã hiệu: DXS-15 mkII
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DXS-12 mkII

25.420.000đ

Loa Sub 12″ liền công suất 1020W • Mã hiệu: DXS-12 mkII
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DHR15

22.490.000đ

Loa thùng 15″ 2-way liền công suất • Mã hiệu: DHR15
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

YAMAHA DHR12M

20.150.000đ

Loa kiểm âm 12″ 2-way liền công suất • Mã hiệu: DHR12M
Hãng sản xuất : Yamaha
Bảo hành : 01 Năm
Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%