C-MARK MR-3000e

28.600.000đ

• Cục đẩy Công suất 2 kênh 3600W
• Mã hiệu : MR-3000e
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK MR-2850e

24.530.000đ

• Cục đẩy Công suất 2 kênh 2550W
• Mã hiệu : MR-2850e
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-1800

13.785.000đ 19.695.000đ

• Cục đẩy công suất 2 kênh 2200W
• Mã hiệu : DB-1800
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-1400

12.830.000đ 18.330.000đ

• Cục đẩy công suất 2 kênh 1400W
• Mã hiệu : DB-1400
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK DB-900

10.335.000đ 14.770.000đ

• Cục đẩy công suất 2 kênh 1600W
• Mã hiệu : DB-900
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

C-MARK MR-2200

6.430.000đ 9.190.000đ

• Cục đẩy công suất 2 kênh 600W
• Mã hiệu : MR-2200
• Hãng sản xuất : C-Mark Audio
• Bảo hành : 01 Năm
• Địa điểm bán : 66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
• Ghi chú : Giá đã bao gồm thuế VAT 10%