new
Voice-Acoustic Paveosub-112sp DDA

Giá: Liên hệ

• Paveosub-112sp DDA là mẫu loa Subwoofer cao cấp 12" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng…

Voice-Acoustic Paveosub-112sp

Giá: Liên hệ

• Paveosub-112sp là mẫu loa Subwoofer cao cấp 12" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng lắp…

new
Voice-Acoustic Paveosub-112

Giá: Liên hệ

• Paveosub-112 là mẫu loa Subwoofer cao cấp 12" công suất 4000W được thiết kế rất nhỏ gọn cho các…

new
Voice-Acoustic Paveosub-115sp DDA

Giá: Liên hệ

• Paveosub-115sp DDA là mẫu loa Subwoofer cao cấp 15" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng…

new
Voice-Acoustic Paveosub-115sp

Giá: Liên hệ

• Paveosub-115sp là mẫu loa Subwoofer cao cấp 15" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng lắp…

new
Voice-Acoustic Paveosub-115

Giá: Liên hệ

• Paveosub-115 là mẫu loa Subwoofer cao cấp 15" công suất 4800W được thiết kế rất nhỏ gọn cho các…

new
Voice-Acoustic Paveosub-118sp DDA

Giá: Liên hệ

• Paveosub-118sp DDA là mẫu loa Subwoofer cao cấp 18" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng…

new
Voice-Acoustic Paveosub-118sp

Giá: Liên hệ

• Paveosub-118sp là mẫu loa Subwoofer cao cấp 18" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng lắp…

new
Voice-Acoustic Paveosub-118

Giá: Liên hệ

• Paveosub-118 là mẫu loa Subwoofer cao cấp 18" công suất 4800W được thiết kế cho ứng dụng lắp đặt…

new
Voice-Acoustic Paveosub-218sp DDA

Giá: Liên hệ

• Paveosub-218sp DDA là mẫu loa Subwoofer cao cấp 2x18" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng…

new
Voice-Acoustic Paveosub-218sp

Giá: Liên hệ

• Paveosub-218sp là mẫu loa Subwoofer cao cấp 2x18" liền công suất 4000W được thiết kế cho ứng dụng lắp…

new
Voice-Acoustic Paveosub-218

Giá: Liên hệ

• Paveosub-218 là mẫu loa Subwoofer cao cấp 2x18" công suất 9600W được thiết kế cho ứng dụng lắp đặt…

new
Voice-Acoustic Modular-10

Giá: Liên hệ

• Modular-10 là mẫu loa Full-range/ Monitor cao cấp 10" 2-way công suất 1400W. Dòng Modular cực kỳ linh hoạt…

new
Voice-Acoustic Modular-12

Giá: Liên hệ

• Modular-12 là mẫu loa Full-range/ Monitor cao cấp 12" 2-way công suất 1800W. Dòng Modular cực kỳ linh hoạt…

new
Voice-Acoustic Modular-15sp DDA

Giá: Liên hệ

• Modular-15sp DDA là mẫu loa Full-range/ Monitor cao cấp 15" 2-way liền công suất 3200W và hệ thống quản…

new
Voice-Acoustic Modular-15sp

Giá: Liên hệ

• Modular-15sp là mẫu loa Full-range/ Monitor cao cấp 15" 2-way liền công suất 3200W và hệ thống quản lý…

new
Voice-Acoustic Modular-15

Giá: Liên hệ

• Modular-15 là mẫu loa Full-range/ Monitor cao cấp 15" 2-way công suất 3400W. Dòng Modular cực kỳ linh hoạt…

new
Voice-Acoustic CXN-16

Giá: Liên hệ

• CXN-16 là mẫu loa kiểm âm sân khấu hiệu suất cao đa chức năng cao cấp 4x8" + 1x1.4"…

new
Voice-Acoustic Ikarray-8

Giá: Liên hệ

• Ikarray-8 là mẫu loa Line array Plug & Play thế hệ mới với thiết kế hệ thống củ loa…

new
Voice-Acoustic Ikarray-12sp

Giá: Liên hệ

• Ikarray-12sp là mẫu loa Line array toàn dải cao cấp 12" 2-way liền công suất 3200W và hệ thống…