C-MARK DT-312

Giá: 9,460,000đ

• Bộ cân bằng tần số âm thanh kỹ thuật số 31-band x 2 / Digital Equalizer • Bộ xử…

C-MARK A-907

Giá: 6,710,000đ

• Bộ cân bằng tần số Graphics Equalizer 2 x 31-Band (1/3 Oct.) Bộ lọc Constant Q • Vùng ảnh…