C-MARK DMS-406B-

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu cho hệ thống hội nghị C-MARK DMS-4 • Tích hợp loa độ trung thực…

C-MARK DMS-4038

Giá: Liên hệ

• Bộ điều khiển hội thảo trung tâm DMS4038 có thể kết nối lên đến 70 máy đại biểu và…

C-MARK DMS-406A

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Chủ Tọa cho hệ thống hội nghị C-Mark Audio • Tích hợp loa độ trung thực…

C-MARK DMS-406B

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu cho hệ thống họi nghị C-Mark Audio • Tích hợp loa độ trung thực…

C-MARK DMS-Cable

Giá: Liên hệ

• Dây mở rộng dùng cho các thiết bị hội thảo C-Mark DMS4-Series • Chiều dài: 10 mét • USA…

C-MARK DMS-405A

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Chủ Tọa lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội nghị C-MARK • Màn hình LCD…

C-MARK DMS-405B

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội nghị C-MARK • Màn hình LCD…

C-MARK DMS-408A

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Chủ Tọa lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội nghị C-MARK • Màn hình LCD…

C-MARK DMS-408B

Giá: Liên hệ

• Micro hội thảo Đại Biểu lắp đặt âm bàn cho hệ thống hội nghị C-MARK • Màn hình LCD…