KLOTZ LY215

Giá: 40,700đ

• Dây loa cao cấp 2 x 1.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

KLOTZ LY225

Giá: 58,300đ

• Dây loa cao cấp 2 x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

KLOTZ LSC415

Giá: 75,900đ

• Dây loa cao cấp 4 lõi x 1.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC425

Giá: 108,900đ

• Dây loa cao cấp 4 lõi x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC625

Giá: Liên hệ

• Dây loa cao cấp 6 lõi x 2.5 mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được…

KLOTZ LSC825

Giá: Liên hệ

• Dây loa cao cấp 8 lõi x 2.5mm2 • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm được nhập…

KLOTZ MY206

Giá: 38,500đ

• Dây tín hiệu âm thanh 3 lõi chống nhiễu cao cấp • Sử dụng làm dây cho micro, dây…

KLOTZ TP414

Giá: 71,500đ

• Dây tín hiệu âm thanh Stereo chống nhiễu cao cấp • Xuất xứ: Made in Germany * Sản phẩm…