DYNACORD CMS2200-3

Giá: Liên hệ

• Bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp 26 ngõ vào • 18 ngõ vào Mic/Line XLR với 3-band semi parametric…

DYNACORD CMS1600-3

Giá: Liên hệ

• Bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp 20 ngõ vào • 12 ngõ vào Mic/Line XLR với 3-band semi parametric…

DYNACORD CMS1000-3

Giá: Liên hệ

• Bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp 14 ngõ vào • 6 ngõ vào Mic/Line XLR với 3-band semi parametric…

DYNACORD CMS600-3

Giá: Liên hệ

• Mixer 10 ngõ vào (6 ngõ vào Mic / Line + 2 ngõ vào Stereo) • 3 AUX-paths • 200 hiệu…