BEHRINGER X32 PRODUCER

Giá: 38,820,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 40-Input, 25-Bus cho ứng dụng Studio và Live • 16 Programmable Midas…

BEHRINGER X32 COMPACT

Giá: 43,300,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 40-Input, 25-Bus cho ứng dụng Studio và Live • 16 Programmable Midas…

BEHRINGER X32

Giá: 56,950,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 40-Input, 25-Bus cho ứng dụng Studio và Live • 32 Programmable Midas…

BEHRINGER XR12

Giá: 9,180,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 12-Input cho Máy tính bảng iPad/Android • 4 Programmable Midas Preamps, 8…

BEHRINGER XR16

Giá: 12,620,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 16-Input cho Máy tính bảng iPad/Android • 8 Programmable Midas Preamps, 8…

BEHRINGER XR18

Giá: 16,050,000đ

• Bàn trộn âm thanh Kỹ thuật số 18-Input, 12-Bus cho Máy tính bảng iPad/Android • 16 Programmable Midas Preamps,…