C-MARK AT-4703

Giá: 22,770,000đ

• Loa toàn dải 2 x 15-in 3-way mạnh mẽ với công suất lên đến 1600 Watt. • Củ loa…

new
C-MARK E-98

Giá: 6,635,000đ

Giá gốc: 9,480,000đ

• Loa siêu trầm thùng gỗ cao cấp phủ thảm 18-in công suất 500 Watt • Vỏ thùng bằng gỗ…

C-MARK AT-3703

Giá: 17,380,000đ

• Loa toàn dải 15-in 3-way mạnh mẽ với công suất lên đến 1000 Watt • Củ loa công suất…

new
C-MARK E-40

Giá: 4,175,000đ

Giá gốc: 5,965,000đ

• Loa kiểm âm thùng gỗ phủ thảm cao cấp 12-in 2-way công suất 300 Watt • Thiết kế dựa…

new
C-MARK AT-2501

Giá: 15,630,000đ

Giá gốc: 22,330,000đ

• Loa siêu trầm 2 x 15-in mạnh mẽ với công suất lên đến 1600 Watt • Củ loa LF…

new
C-MARK DK-1502

Giá: 5,040,000đ

Giá gốc: 6,300,000đ

• Loa toàn dải / kiểm âm 15-in 2-way thùng nhựa cao cấp với công suất lên đến 450 Watt…

C-MARK AT-1801

Giá: 14,960,000đ

• Loa siêu trầm 18-in mạnh mẽ với công suất lên đến 1000 Watt • Củ loa LF công suất…

C-MARK FT-03

Giá: 8,800,000đ

• Loa toàn dải / kiểm âm san khấu 10-in 2-way với công suất lên đến 400W • Củ loa…

C-MARK AT-2402M

Giá: 11,330,000đ

• Loa kiểm âm san khấu 12-in 2-way với công suất lên đến 400 Watt. • Củ loa công suất…

C-MARK FT-04

Giá: 11,330,000đ

• Loa toàn dải / kiểm âm san khấu 12-in 2-way với công suất lên đến 900W • Củ loa…

C-MARK AT-2402

Giá: 10,780,000đ

• Loa toàn dải / kiểm âm sân khấu 12-in 2-way với công suất lên đến 400 Watt • Củ…

C-MARK FT-05

Giá: 13,970,000đ

• Loa toàn dải / kiểm âm 15-in 2-way với công suất lên đến 1300W • Củ loa công suất…

C-MARK KT-3215

Giá: 16,500,000đ

• Loa toàn dải 2 x 15-in 2-way công suất lên đến 1200 Watt • Thiết kế hoàn toàn mới…

C-MARK FT-06

Giá: 20,570,000đ

• Loa toàn dải 2x15" 2-way với công suất lên đến 1900 Watt • Củ loa công suất cao với…

C-MARK KT-215

Giá: 9,790,000đ

• Loa toàn dải 15-in 2-way công suất lên đến 700 Watt. • Thiết kế hoàn toàn mới với kiểu…

C-MARK FT-07

Giá: 14,300,000đ

• Loa siêu trầm 18-in với công suất lên đến 1200 Watt. • Củ loa công suất cao cho hiệu…

C-MARK KT-212

Giá: 8,250,000đ

• Loa toàn dải 12-in 2-way công suất lên đến 500 Watt • Thiết kế hoàn toàn mới với kiểu…

C-MARK KT-210

Giá: 6,490,000đ

• Loa toàn dải 10-in 2-way công suất lên đến 300 Watt • Thiết kế hoàn toàn mới với kiểu…

C-MARK CT-1501

Giá: 10,010,000đ

• Loa siêu trầm 15-in mạnh mẽ với công suất lên đến 800 Watt • Củ loa trầm 15" (4in…

new
C-MARK CT-1201

Giá: 6,200,000đ

Giá gốc: 7,755,000đ

• Loa siêu trầm 12-in mạnh mẽ với công suất lên đến 600 Watt • Củ loa trầm 12" (3in…