BAR 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 100…

BAR 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Sân khấu - Hội trường - Sự kiện ... từ 100…

BAR 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Sân khấu - Hội trường - Sự kiện ... từ 100…

WEDDING 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

WEDDING 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

HALL 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar ... từ 100…

new
EVENT 1

Giá: 799,000,000đ

Giá gốc: 888,760,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Hội trường lớn  ... từ 500 - 3000…

EVENT 2

Giá: Liên hệ

Hệ thống âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu ... từ 1000 - 10.000 người hoặc diện…

EVENT 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Sảnh cưới - Hội trường ... từ 500…

EVENT 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Sảnh Cưới - Hội trường ... từ 500…

EVENT 5

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar ... từ 300…

EVENT 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 300…

BAR 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Hội trường ... từ 100…