new
KTV 1

Giá: 76,800,000đ

Giá gốc: 80,835,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke - Quán Bar - Cà phê Nhạc sống - Hội trường ... Hệ…

new
KTV 2

Giá: 70,000,000đ

Giá gốc: 77,740,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke - Quán Bar - Cà phê Nhạc sống - Hội trường ... Hệ…

new
KTV 3

Giá: 96,000,000đ

Giá gốc: 105,940,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke VIP - Quán Bar - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: •…

new
KTV 4

Giá: 79,800,000đ

Giá gốc: 84,000,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng hát - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa Line array…

new
KTV 5

Giá: 25,000,000đ

Giá gốc: 27,380,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa karaoke 12" 3-way 250W / 450W…

new
KTV 6

Giá: 43,000,000đ

Giá gốc: 47,925,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa Karaoke Pro 12"…

new
KTV 7

Giá: 26,500,000đ

Giá gốc: 29,460,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa karaoke 10" 2-way 150W /…

new
KTV 8

Giá: 10,800,000đ

Giá gốc: 11,300,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa karaoke 10" 2-way 150W / 300W…