HALL 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 50 - 200 người hoặc diện tích đến…

WEDDING 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu - Hội…

HALL 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar…

KTV 1

Giá: 90,660,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

HALL 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar…

KTV 2

Giá: 87,600,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

EVENT 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 3

Giá: 103,720,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

EVENT 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

new
KTV 4

Giá: 59,200,000đ

Giá gốc: 65,790,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

EVENT 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 5

Giá: 25,930,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
EVENT 4

Giá: 205,610,000đ

Giá gốc: 228,460,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 6

Giá: 24,340,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
EVENT 5

Giá: 345,530,000đ

Giá gốc: 383,930,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán Bar -…

KTV 7

Giá: 16,095,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

EVENT 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 8

Giá: 6,630,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
BAR – PUB 1

Giá: 144,275,000đ

Giá gốc: 160,310,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Pub -…

new
CHURCH 1

Giá: 162,960,000đ

Giá gốc: 181,070,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa Full-range 10" 2-way 200W /…