EVENT 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 3

Giá: 103,720,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

EVENT 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

new
KTV 4

Giá: 59,200,000đ

Giá gốc: 65,790,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát - Phòng Karaoke VIP - Nhạc sống - Hội…

EVENT 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 5

Giá: 25,930,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
EVENT 4

Giá: 205,610,000đ

Giá gốc: 228,460,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 6

Giá: 24,340,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
EVENT 5

Giá: 345,530,000đ

Giá gốc: 383,930,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán Bar -…

KTV 7

Giá: 16,095,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

EVENT 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu Ca nhạc - Nhà hàng Tiệc cưới - Quán…

KTV 8

Giá: 6,630,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
BAR – PUB 1

Giá: 144,275,000đ

Giá gốc: 160,310,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Pub -…

new
CHURCH 1

Giá: 162,960,000đ

Giá gốc: 181,070,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa Full-range 10" 2-way 200W /…

new
CHURCH 7

Giá: 215,960,000đ

Giá gốc: 239,960,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Pub -…

CHURCH 2

Giá: 86,970,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa nén treo tường 180W TOA…

new
BAR – PUB 3

Giá: 236,900,000đ

Giá gốc: 263,225,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Pub - Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc…

new
CHURCH 3

Giá: 249,235,000đ

Giá gốc: 276,930,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Hội trường lớn - Quán BAR ... Hệ thống bao gồm:…

new
BAR – PUB 4

Giá: 295,123,000đ

Giá gốc: 327,915,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân…

new
CHURCH 4

Giá: 189,485,000đ

Giá gốc: 199,460,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 12 Loa cột treo tường 3″x9…