WEDDING 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

CHURCH 5

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa hộp treo tường công suất…

WEDDING 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar  ... từ 300…

CHURCH 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa cột treo tường 6x4″…

HALL 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 50 - 100 người hoặc diện tích…

new
WEDDING 3

Giá: 239,000,000đ

Giá gốc: 266,000,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar ... từ 300…

HALL 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 100 - 500 người hoặc diện tích…

WEDDING 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sảnh cưới - Sân khấu - Hội trường - Quán Bar - Sự kiện…

HALL 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar ... từ 100…

new
KTV 1

Giá: 76,800,000đ

Giá gốc: 80,835,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke - Quán Bar - Cà phê Nhạc sống - Hội trường ... Hệ…

HALL 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Hội trường ... từ 100 - 500 người hoặc diện tích đến…

new
KTV 2

Giá: 70,000,000đ

Giá gốc: 77,740,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke - Quán Bar - Cà phê Nhạc sống - Hội trường ... Hệ…

new
EVENT 1

Giá: 799,000,000đ

Giá gốc: 888,760,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Hội trường lớn  ... từ 500 - 3000…

new
KTV 3

Giá: 96,000,000đ

Giá gốc: 105,940,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng Karaoke VIP - Quán Bar - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: •…

EVENT 2

Giá: Liên hệ

Hệ thống âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu ... từ 1000 - 10.000 người hoặc diện…

new
KTV 4

Giá: 79,800,000đ

Giá gốc: 84,000,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Phòng hát - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa Line array…

EVENT 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Sảnh cưới - Hội trường ... từ 500…

new
KTV 5

Giá: 25,000,000đ

Giá gốc: 27,380,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa karaoke 12" 3-way 250W / 450W…

EVENT 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Sảnh Cưới - Hội trường ... từ 500…

new
KTV 6

Giá: 43,000,000đ

Giá gốc: 47,925,000đ

Bộ Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường ... Hệ thống bao gồm: • 02 Loa Karaoke Pro 12"…