new
BAR – PUB 1

Giá: 144,000,000đ

Giá gốc: 160,270,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Pub -…

new
CHURCH 1

Giá: 161,000,000đ

Giá gốc: 179,780,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa Full-range 10" 2-way…

new
CHURCH 7

Giá: 216,000,000đ

Giá gốc: 240,460,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện - Sân khấu - Quán Bar - Pub -…

new
CHURCH 2

Giá: 79,000,000đ

Giá gốc: 88,300,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa nén treo tường 180W TOA…

new
BAR – PUB 3

Giá: 242,000,000đ

Giá gốc: 269,185,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Pub - Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc…

new
CHURCH 3

Giá: 247,000,000đ

Giá gốc: 275,440,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ - Hội trường lớn - Quán BAR ... Hệ thống bao gồm:…

new
BAR – PUB 4

Giá: 326,000,000đ

Giá gốc: 363,324,999đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Quán Bar - Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân…

new
CHURCH 4

Giá: 206,000,000đ

Giá gốc: 229,410,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ - Hội Trường ... Hệ thống bao gồm: • 12…

new
WEDDING 1

Giá: 275,000,000đ

Giá gốc: 306,540,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu…

new
CHURCH 5

Giá: 255,000,000đ

Giá gốc: 283,460,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa treo tường 8″ 2-way…

new
WEDDING 2

Giá: 277,000,000đ

Giá gốc: 308,220,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu…

CHURCH 6

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ - Hội trường lớn ... Hệ thống bao gồm: •…

HALL 1

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 50 - 100 người hoặc diện…

new
WEDDING 3

Giá: 240,000,000đ

Giá gốc: 267,340,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu - Hội…

HALL 2

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 50 - 200 người hoặc diện tích đến…

new
WEDDING 4

Giá: 292,000,000đ

Giá gốc: 324,600,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu - Hội…

HALL 3

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh sử dụng cho Hội trường - Trường học - Sự Kiện - Nhà hàng - Quán Bar…

new
KTV 1

Giá: 84,000,000đ

Giá gốc: 93,770,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát lớn - Phòng Karaoke VIP - Quán BAR -…

HALL 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Hội trường - Trường học - Sự Kiện - Nhà hàng -…

new
KTV 2

Giá: 81,000,000đ

Giá gốc: 90,710,000đ

Bộ âm thanh Karaoke chuyên nghiệp sử dụng cho Phòng hát lớn - Phòng Karaoke VIP - Quán BAR -…