EVENT 4

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp nhập khẩu sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Nhà hàng - Quán…

new
new
KTV 6

Giá: 43,000,000đ

Giá gốc: 47,925,000đ

Bộ âm thanh Karaoke VIP sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: •…

EVENT 5

Giá: Liên hệ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Hội trường lớn - Nhà thi…

new
KTV 7

Giá: 15,450,000đ

Giá gốc: 16,280,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
EVENT 6

Giá: 777,000,000đ

Giá gốc: 863,960,000đ

Bộ âm thanh cao cấp nhập khẩu Châu Âu sử dụng cho Sự kiện - Sân khấu - Nhà hàng…

new
KTV 8

Giá: 10,800,000đ

Giá gốc: 11,300,000đ

Bộ âm thanh Karaoke sử dụng cho Gia đình - Hội trường nhỏ ... Hệ thống bao gồm: • 02…

new
BAR 1

Giá: 359,100,000đ

Giá gốc: 399,000,000đ

Bộ âm thanh cao cấp nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện…

new
CHURCH 1

Giá: 226,400,000đ

Giá gốc: 251,560,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 01 Bộ loa Line array…

new
BAR 2

Giá: 234,690,000đ

Giá gốc: 260,770,000đ

Bộ âm thanh cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ USA sử dụng cho Nhà Thờ - Sự kiện -…

new
CHURCH 2

Giá: 89,000,000đ

Giá gốc: 93,910,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa hộp treo tường công suất…

new
BAR 3

Giá: 179,000,000đ

Giá gốc: 199,000,000đ

Bộ âm thanh cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ USA sử dụng cho Quán Bar - Sân khấu -…

new
CHURCH 3

Giá: 236,000,000đ

Giá gốc: 262,540,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa Full 10″ 2-way công…

new
BAR 4

Giá: 268,000,000đ

Giá gốc: 297,900,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Quán Bar - Nhà hàng - Phòng Trà Ca nhạc - Sân…

new
CHURCH 4

Giá: 232,700,000đ

Giá gốc: 258,560,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa cột treo…

new
WEDDING 1

Giá: 339,000,000đ

Giá gốc: 376,900,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu…

new
CHURCH 5

Giá: 79,000,000đ

Giá gốc: 83,270,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa hộp treo tường công suất…

new
WEDDING 2

Giá: 288,800,000đ

Giá gốc: 304,000,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu…

new
CHURCH 6

Giá: 89,000,000đ

Giá gốc: 93,720,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Nhà Thờ ... Hệ thống bao gồm: • 10 Loa cột treo…

HALL 1

Giá: 44,550,000đ

Bộ âm thanh cao cấp sử dụng cho Hội trường - Trường học ... từ 50 - 100 người hoặc diện…

new
WEDDING 3

Giá: 239,000,000đ

Giá gốc: 266,000,000đ

Bộ âm thanh sử dụng cho Nhà hàng Tiệc cưới - Phòng Trà Ca nhạc - Sân khấu - Hội…