new
YAMAHA PX10

Giá: 19,900,000đ

Giá gốc: 24,070,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 2 kênh x 1200 Watt Class D, hiệu suất cao • Bộ xử lý…

YAMAHA PX8

Giá: 19,960,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 2 kênh x 1050 Watt Class D, hiệu suất cao. • Bộ xử lý tín…

YAMAHA PX5

Giá: 17,540,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 2 kênh x 800 Watt Class D, hiệu suất cao. • Bộ xử lý tín…

YAMAHA PX3

Giá: 15,240,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 2 kênh x 500 Watt Class D, hiệu suất cao. • Bộ xử lý tín…