RAM Audio Z440

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất cao cấp 4 kênh x 1000 Watt • Chất lượng âm thanh tuyệt hảo…

RAM Audio Z236

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất cao cấp 2 kênh đến 3600 Watt • Chất lượng âm thanh tuyệt hảo…

RAM Audio V12004

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số cao cấp 4 kênh 12.100 Watt • Chế độ chuyển đổi…

RAM Audio V9000

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số cao cấp 2 kênh 8800 Watt • Chế độ chuyển đổi…

RAM Audio S6004

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất 4 kênh x 2080 Watt • Thiết kế gọn nhẹ với chiều cao chuẩn…

RAM Audio S6000

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất 2 kênh x 4225 Watt • Thiết kế gọn nhẹ với chiều cao chuẩn…

RAM Audio MDi8-6K

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất cao cấp 8 kênh 6000 Watt • Chất lượng âm thanh tuyệt hảo với…

RAM Audio MDi4-12K

Giá: Liên hệ

• Bộ khuếch đại công suất 4 kênh 12000 Watt. • Chất lượng âm thanh tuyệt hảo với thiết kế…