Powersoft X4

Giá: 191,610,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 4 kênh x 5200W với DSP và Dante™ • Đem đến một khái niệm…

Powersoft X8

Giá: 274,270,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 8 kênh x 5200W với DSP và Dante™ • Đem đến một khái niệm…

Powersoft X4L

Giá: 313,580,000đ

• Bộ khuếch đại công suất 4 kênh x 8200W Benchmark với DSP và Dante™ • Đem đến một khái…

Powersoft T302

Giá: 58,500,000đ

• Bộ khuếch đại công suất hiệu suất cao 3000W / 2 kênh với DSP và Dante™ Giới Thiệu •…

Powersoft T602

Giá: 70,910,000đ

• Bộ khuếch đại công suất hiệu suất cao 6000W / 2 kênh với DSP và Dante™ Giới Thiệu •…

Powersoft T304

Giá: 66,770,000đ

• Bộ khuếch đại công suất hiệu suất cao 3000W / 4 kênh với DSP và Dante™ Giới Thiệu •…

Powersoft T604

Giá: 83,330,000đ

• Bộ khuếch đại công suất hiệu suất cao 6000W / 4 kênh với DSP và Dante™ Giới Thiệu •…